Green Village Platform

Dự án Green Village

Token: WAT

Giá công khai: 0.042 $/ 1 Token

Tổng cung: 90000000000000


Đã bán 1 %

Ngày kết thúc 30/06/2021

Công ty TNHH Green Life Holding

Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

🏠 Trang chủ   📝 Whitepaper

Câu hỏi 1:

WAT token là gì?
Mô tả: WAT TOKEN LÀ GÌ? Token là đơn vị năng lượng trên trong Làng Xanh (“Green Village”), được sinh ra từ các hoạt động của người sử dụng (“NSD”) nhằm mục đích tạo ra nhiều nội dung hay, tiếp cận, lan tỏa nội dung hay tới nhiều người đọc; thể hiện sự quan tâm, đánh giá [...]
Ngày đăng: 19/06/2021