Water Bank Defi

Water Bank Defi là một dự án FinTech do The Master Club thành lập vào năm 2021, với mục tiêu trở thành trung tâm kết nối các thị trường tài chính trên thế giới. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và thương mại cũng như hỗ trợ công nghệ và pháp lý cho những khách hàng muốn tham gia vào thị trường quốc tế sôi động.

Token: WATERM

Giá công khai: 0.00006 $/ 1 Token

Tổng cung: 10.000.000.000 (10 tỷ Token)


Đã bán 1 %

Ngày kết thúc 31/10/2021

The Master Club

Đến từ: Thành phố Hồ Chí Minh

🏠 Trang chủ   📝 Whitepaper

Water Bank Defi là một dự án FinTech do The Master Club thành lập vào năm 2021, với mục tiêu trở thành trung tâm kết nối các thị trường tài chính trên thế giới. Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ tài chính và thương mại cũng như hỗ trợ công nghệ và pháp lý cho những khách hàng muốn tham gia vào thị trường quốc tế sôi động.

 

Nội dung chi tiết

https://docs.waterbank.asia/