Về LivePitching

LivePitching là một nền tảng (LAUNCHPAD) cho phép mọi doanh nghiệp đăng ký huy động vốn cho các dự án của họ trên toàn cầu với chi phí thấp, rào cản nhỏ trên cộng đồng của The Master Club và các đối tác. Các nhà đầu tư trên toàn thế giới thông qua Livepitching sẽ tiếp cận vào các dự án tiềm năng, dễ dàng quản lý tài sản, cung cấp cho họ nền tảng giao dịch tuyệt vời.

Sứ mệnh

Chúng tôi dự định hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp MSME (doanh nghiệp nhỏ và vừa) có nhu cầu tài trợ trong vòng 5 năm tới.