Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Fudu bank

MSDN: 0314725504

Địa chỉ: 10A, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Dakao, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: private.themasterclub@gmail.com

Hotline: 0902579311 – 0779396939

Website: https://fudubank.finance/

Tài khoản ngân hàng số: 1111111209999 tại Ngân hàng quân đội MBBank