Meta Future – Lead Generation Marketing Platform

Meta Future Group (MFG) tập trung vào việc tạo ra và sản xuất các chương trình tùy chỉnh trong thế giới metaverse để đáp ứng các trải nghiệm người dùng khác nhau trên các phương tiện truyền thông giải trí đa dạng.
Thế giới giải trí là tất cả các hình dạng và kích cỡ. Chúng tôi sống và lấy cảm hứng từ nó. Trong những năm qua, con người đã quen nhìn nghệ thuật qua lăng kính của thực tế vật lý đơn thuần. Thời đại thay đổi khi nhu cầu của mọi người vượt ra khỏi thế giới hai chiều và nhiều công ty tìm cách tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của họ. Do đó, Meta Future Group xuất hiện để giải quyết tất cả những mối quan tâm đó và giới thiệu cách giải trí tích hợp với Metaverse được diễn ra như thế nào.

Openlive NFT – One Stop Marketplace

OPENLIVE NFT là nền tảng tiên phong trên Thị trường NFT được xây dựng để trao đổi mã thông báo NFT như các nền tảng NFT phổ biến: Rarible, Opensea, Foundation, v.v.

OPENLIVE NFT phát triển NFT bằng cách xác minh toán học của các chứng chỉ hoặc giấy phép cá nhân. Các mã thông báo không thể thay thế của OPENLIVE được sử dụng làm đồ sưu tầm và vật phẩm trong trò chơi.

Mã thông báo NFT (NFT) là tài sản kỹ thuật số có giá trị duy nhất và chúng khác với các đối tác tiền điện tử.

OPENLIVE NFT là một nền tảng trao đổi phi tập trung, nơi người dùng có thể tạo NFT, mua và bán NFT & Lưu trữ NFT. Sứ mệnh của dư án là ở đâu có NFT nơi đó sẽ có OPENLIVE NFT.